ثبت شرکت در مناطق ازاد

ثبت شرکت در مناطق ازاد :

منظور از منطقه ازاد :

اول اینکه مناطق ازاد به عنوان محرکی در راستای تشویق صنعتی یاد شده همچنین امروزه مناطق ازاد به منطقه ازاد پردازش صادرات معروف است در واقع منطقه ازاد منطقه ای است که محدوده بندری یا غیر بندری که در ان تجارت ازاد با سایر مناطق مجاز شناخته شده که کالا ها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق خارج یا وارد کرد مناطق ازاد مشمول مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و شامل مزایای همچون معافیت های مالیاتی- بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و همچنین سهولت و تسریع فرایند های واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری توسعه سرزمین اصلی می باشد .

مناطق ازاد شامل زیر است :

ایران هشت منطقه ازاد تجاری و صنعتی دارد که شامل :

1- منطقه ازاد کیش 2- منطقه ازاد قشم 3- منطقه ازاد چابهار 4- منطقه ازاد اروند 5- منطقه ازاد بندر انزلی 6- منطقه ازاد سلفچگان 7- منطقه ازاد ماکو 8- منطقه ازاد ارس می باشد

که این مناطق ازاد گفته شده 15 سال معافیت از مالیاتی را برخوردار می باشد.

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت شرکت در مناطق ازاد :

1- نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری

2-تابعیت شرکت یا موسسه

3- میزان سرمایه شرکت یا موسسه

4- فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه

مزایای ثبت شرکت در مناطق ازاد :

1- مقررات اسان برای ورود کالا های مجاز

2- ازادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی

3- خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

4- عدم محدودیت های انتقال ارز دیگر مناطق ازاد ایران با سایر کشور

مدارک لازم برای ثبت شرکت در مناطق ازاد :

1- مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد

2- اساسنامه شرکت و اظهار نامه ثبت

3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

4- صورت جلسه اولین جلسه هیات مدیره

برخی از مهمترین تفاوت مناطق ازاد ویژه را می توان موارد زیر خلاصه کرد :

معافیت مالیاتی مدت 15 سال مناطق ازاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طیق مقررات داخل کشور است .

خرده فروشی کالا مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است

ولی مناطق ازاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد مقررات روادید برای اتباع خارجی مناطق ویژه اساس ضوابط داخل کشور است ولی مناطق ازاد روادید مرزهای ورودی اعطا می گردد مقررات کار و بیمه اجتماعی استخدام اتباع خارجی مناطق ازاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد.

دسترسی مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است .